Bánh kem là một trong những chiếc bánh cực kỳ đặc biệt, chúng được xuất hiện trong rất nhiều dịp và đem đến nhiều niềm vui cho những người thưởng thức chiếc bánh. Bởi thế, không khó mà có thể hiểu rằng trong một năm có rất nhiều dịp...