Dịch vụ thông cầu nghẹt tại quận 6 được người dân quan tâm và sử dụng nhiều. Đó như một dịch vụ phổ biến để mang đến sự thông thoát cho cống tắc nghẹt, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Tại sao nên dùng dịch...