Giới thiệu trường Taylor’s College University

Trường Taylor’s College University là một trong những trường tư lớn nhất tại Malaysia được thành lập năm 1969. Đây là một ngôi trường rộng lớn với 5 campus tập trung tại Selangor – cách thủ đô Kuala Lămpơ 30 phút bằng ôtô. Trường cung cấp một hệ thống đào tạo phong phú từ các khoá học anh ngữ đến các chương trình cấp bằng Diploma và cử nhân. Hiện tại trường có hơn 800 sinh viên quốc tế đến từ 32 quốc gia khác nhau trong đó có 105 sinh viên đến từ Việt Nam.

Giới thiệu trường Taylor’s College University
Giới thiệu trường Taylor’s College University

Address: No.1, Jalan SS 15/8 47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan
www.taylors.edu.my

I. Giới thiệu chung

Trường Taylor’s College University là một trong những trường tư lớnnhất tại Malaysia được thành lập năm 1969. Đây là một ngôi trường rộnglớn với 5 campus tập trung tại Selangor – cách thủ đô Kuala Lămpơ 30phút bằng ôtô. Trường cung cấp một hệ thống đào tạo phong phú từ cáckhoá học anh ngữ đến các chương trình cấp bằng Diploma và cử nhân. Hiệntại trường có hơn 800 sinh viên quốc tế đến từ 32 quốc gia khác nhautrong đó có 105 sinh viên đến từ Việt Nam.

I. Vì sao Taylor’s College được nhiều học sinh lựa chọn?

– Môi trường & chất lượng giáo dục quốc tế
– Chương trình đào tạo đa dạng, bằng cấp của Anh, Mỹ, Úc, Pháp …
– Khoá học và kỳ nhập học đa dạng
– Môi trường quốc tế với hơn 800 sinh viên quốc tế

II. Yêu cầu nhập học

– Học lực: học sinh học hết lớp 10 đối với “A”level, hết lớp 11 cho chương trình dự bị ĐH

– Tiếng Anh: IELTS 5.0 .

Trong trường hợp học sinh không có chứng chỉ tiếng Anh, học sinh sẽ học tiếng tại trường dựa vào bài thi xác định trình độ

III. Chương trình học
Khoá học Dự bị Tiếng Anh: 6 cấp độ ( mỗi cấp độ 6 tuần )

– Học phí: RM 1.440 / USD 411

– Thời gian học: Từ 8:30 sáng – 1:00 chiều

– Các phí khác:

+ Phí đăng ký :RM1050 / USD300
+ Phí hành chính : RM300 / USD 86
+ Phí đặt cọc thư viện : RM 200 / USD 57
Khai giảng: tháng 1,2,4,6,7,9,10

Khoá học Quản trị khách sạn ( Do trường Toulouse, Pháp cấp bằng )

Học phí 3 năm/8kỳ : USD18.993 / RM 66.474

Phí đăng ký : USD358 / RM1250

Các phụ phí khác
Kỳ 1:

+ Đặt cọc thư viện (được trả lại) :USD114 / RM400
+ Phí thư viện :USD77 / RM 267
+ Phí thi :USD86 / RM300
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD33 / RM 117
+ Phí máy tính :USD71 / RM250
+ Phí thực hành :USD220 / RM770
+ Phí đồng phục & dụng cụ thực tập :USD214 / RM4104
—————————————————————————————-
Tổng cộng: :USD815 / RM2.854

Kỳ 2,3:

+ Phí thư viện :USD76 / RM 267
+ Phí thi :USD86 / RM 300
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD33 / RM 117
+ Phí máy tính :USD71 / RM 250
+ Phí thực hành : USD220 / RM770
——————————————————————————
Tổng cộng :USD487 / RM1704

Kỳ 4,5,6:

+ Phí thư viện :USD76 / RM 267
+ Phí thi :USD86 / RM 300
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD33 / RM 117
+ Phí máy tính :USD71 / RM 250
+ Phí thực hành :USD191 / RM670
——————————————————————————
Tổng cộng :USD459 / RM1604

Kỳ 7:
+ Phí đăng ký :USD286 / RM1000
+ Đặt cọc thư viện (được trả lại) :USD114 / RM400
+ Phí thư viện :USD121 / RM 425
+ Phí thi :USD229 / RM800
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD50 / RM 175
+ Phí máy tính :USD143 / RM500
—————————————————————————————-

Tổng cộng: :USD1300 / RM4.550

Kỳ 8:

+ Phí đăng ký :USD286 / RM1000
+ Phí thư viện :USD121 / RM 425
+ Phí thi :USD229 / RM800
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD50 / RM 175
+ Phí máy tính :USD143 / RM500
—————————————————————————————-
Tổng cộng: :USD829 / RM2.900

Khai giảng: Tháng 1,4,7

Khoá học Quản trị Lữ hành ( Do trường Toulouse, Pháp cấp bằng )

Học phí 3 năm/8kỳ : USD17.993 / RM 66.474
Phí đăng ký : USD358 / RM1250

Các phụ phí khác

Kỳ 1:

+ Đặt cọc thư viện (được trả lại) :USD114 / RM400
+ Phí thư viện :USD77 / RM 267
+ Phí thi :USD86 / RM300
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD33 / RM 117
+ Phí máy tính :USD71 / RM250
+ Phí thực hành :USD163 / RM570
+ Phí đồng phục :USD57 / RM200
—————————————————————————————-
Tổng cộng: :USD572 / RM2.104

Kỳ 2,3,4,5,6:

+ Phí thư viện :USD77 / RM 267
+ Phí thi :USD86 / RM 300
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD33 / RM 117
+ Phí máy tính :USD71 / RM 250
+ Phí thực hành : USD163 / RM570
——————————————————————————
Tổng cộng :USD430 / RM1504

Kỳ 7:

+ Phí đăng ký :USD286 / RM1000
+ Đặt cọc thư viện (được trả lại) :USD114 / RM400
+ Phí thư viện :USD121 / RM 425
+ Phí thi :USD229 / RM800
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD50 / RM 175
+ Phí máy tính :USD143 / RM500

—————————————————————————————-
Tổng cộng: :USD942 / RM3.300

Kỳ 8:

+ Phí đăng ký :USD286 / RM1000
+ Phí thư viện :USD121 / RM 425
+ Phí thi :USD229 / RM800
+ Phí dịch vụ sinh viên :USD50 / RM 175
+ Phí máy tính :USD143 / RM500
—————————————————————————————-
Tổng cộng: :USD829 / RM2.900

Khai giảng: Tháng 1,4,7

Việt Trần (Theo AH Edu Links)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *