HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND

Trẻ em ở New Zealand thường học một năm mẫu giáo lúc lên năm tuổi, trước khi bắt đầu vào trường tiểu học. Từ lớp 1 cho đến lớp 6, học sinh sẽ học tại trường tiểu học. Lớp 7 và lớp 8 thường được giảng dạy riêng tại những Trường Trung cấp. Giáo trình học được thống nhất trên toàn đất nước New Zealand.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND
HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND


Chương trình tiểu học (Từ 5 đến 13 tuổi) 
  – 8 năm 
  – Năm lớp 7 & 8 được gọi là “Trung cấp” và thường có trường đào tạo riêng 
  – Môn học: tiếng Anh, Toán, Khoa học, Ngôn ngữ & Văn chương 

Trẻ em ở New Zealand thường học một năm mẫu giáo lúc lên năm tuổi,trước khi bắt đầu vào trường tiểu học. Từ lớp 1 cho đến lớp 6, học sinhsẽ học tại trường tiểu học. Lớp 7 và lớp 8 thường được giảng dạy riêngtại những Trường Trung cấp. Giáo trình học được thống nhất trên toànđất nước New Zealand. 

Chương trình trung học (Từ 13 đến 18 tuổi) 
  – 5 năm 
  – Từ lớp 9 đến lớp 11 là chương trình bắt buộc 
  – Hết lớp 12, học sinh sẽ được được trao chứng nhận 
  – Hết lớp 13, học sinh nhận được chứng nhận tốt nghiệp phổ thông để chuẩn bị vào đại học. 

Chương trình học viện kỹ thuật (Từ 18 tuổi trở lên)
  – Từ 6 tháng đến 2 năm 
  – Những môn học chú trọng vào nghề nghiệp: ví dụ như Kinh Doanh, Công nghệ Thông tin, Thời trang, Y tế và Quản 
    trị khách sạn. 
  – Đạt được bằng cao đẳng được công nhận toàn quốc gia 
  – Sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hay học tiếp lên đại học

Chương trình Đại học (Từ 18 tuổi trở lên) 
  – Từ 3 đến 4 năm 
  – Sau khi kết thúc nhận được bằng Cử nhân 

Có tám trường đại học quốc gia ở New Zealand cũng như vô số các họcviện kỹ thuật. Cả hai hệ thống này đều có những chương trình bằng cấpCử nhân, cao đẳng, hay chứng chỉ. Học sinh thường sẽ học một chươngtrình Cử nhân Khoa học (BS) hay Cử nhân Nghệ thuật (BA) trong ba haybốn năm, nhưng có một vài chương trình đòi hỏi phải hoàn thành trongnăm đến sáu năm. 

Chương trình sau Đại học (Từ 21 tuổi trở lên) 
  – Từ 1 đến 6 năm 
  – Khi kết thúc nhận được bằng Thạc Sĩ hay MBA 
  – Sinh viên phải hoàn thành những bài khóa, viết một luận án thạc sĩ và thi cuối khóa 

Những chương trình sau đại học ở New Zealand thường dành cho bậc Thạcsĩ (MA, MSc, hay MBA) và Tiến sĩ (PhD). Những chương trình Thạc sĩ kéodài từ một đến hai năm nhưng cũng có thể mất đến bốn năm. Những chươngtrình thạc sĩ có thể là chương trình lý thuyết hay chương trình nghiêncứu, và những chương trình nghiên cứu thường phải hoàn thành trong thờigian lâu hơn. Tuy nhiên, những chương trình Tiến sĩ thường yêu cầu bốnđến năm năm học nâng cao.

Việt Trần (Theo AH Edu Links)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *